Štampa

USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

PRIMARY HEALTCARE CENTER

OSNOVANA 1955.