• anovi_dom-logo.jpg
  • Bcovid_tel.jpg
  • logo.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • tastatura1.jpg

ALERGO TEST - PANEL SA 30 INHALATORNIH ALERGENA                                                       4000.00 DINARA

ALERGO TEST - PANEL SA 30 NUTRITIVNIH ALERGENA                                                           4000.00 DINARA

HELIKOBAKTER PYLORI ( TEST U KRVI )                                                                                    1000.00 DINARA

HELIKOBAKTER PYLORI ( TEST U STOLICI )                                                                               1000.00 DINARA

KLIRENS KREATININA                                                                                                                      400.00 DINARA

TEST NA DROGE U URINU                                                                                                              2000.00 DINARA

GAMA GLUTAMIL TRANSFERAZA ( GGT )                                                                                       250.00 DINARA

D DIMER                                                                                                                                           1500.00 DINARA

T PSA                                                                                                                                                   650.00 DINARA

F PSA                                                                                                                                                   850.00 DINARA

T 3                                                                                                                                                        600.00 DINARA

T 4                                                                                                                                                        600.00 DINARA

TSH                                                                                                                                                      650.00 DINARA

FREE T 3 ( FT3 )                                                                                                                                  600.00 DINARA

FREE T 4 ( FT4 )                                                                                                                                  600.00 DINARA

RF - LATEX                                                                                                                                          400.00 DINARA

                   SLUŽBA ZA LABORATORISKU DIJAGNOSTIKU PRUŽA

                                      I SVE STANDARDNE ANALIZE