• logo.jpg
  • novi_dom.jpg
  • porodicagrb.jpg
  • saniteti.jpg
  • tastatura1.jpg

Министарство здравља Републике Србије је донело одлуку да сви грађани који желе, могу о свом трошку да се тестирају на вирус SARS-CoV2 у установама примарне здравствене заштите односно у домовима здравља.

У Дому здравља у Деспотовцу, у оквиру Амбуланте за респираторне инфекције је такође  могуће узимање бриса за тестирање грађана на COVID-19 на лични захтев.

Тестирање се врши RT-PCR методом и пре самог тестирања неопходно је да грађани извше уплату на подрачун Републичког фонда за здравствено осигурање, а као доказ о уплати, приликом доласка на тестирање у обавези су да са собом понесу уплатницу.

Термине за тестирање грађани могу заказати на број телефона: 035/611-210.

Инструкција за уплату:

Физичка лица

Уплатилац: Име и презиме уплатиоца, адреса становања и место пребивалишта

Сврха уплате: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање

Шифра плаћања: 189-готовински/290-безготовински

Износ: 6.000,00 динара

Рачун примаоца: 840-17750-34

Позив на број одобрења (без модела): ЈМБГ уплатиоца

Правна лица

Уплатилац: Назив и седиште правног лица

Сврха уплате: Услуга тестирања на присуство SARS-CoV2

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање

Шифра плаћања: 290

Износ: 6.000,00 динара

Рачун примаоца: 840-17750-34

Позив на број одобрења (без модела): ПИБ правног лица 

Уколико правно лице упућује средства за више запослених лица – списак лица са ЈМБГ.

Тестирање на присуство антитела:

Такође, грађани могу да се тестирају на лични захтев и открију да ли имају антитела на SARS-CoV2 вирус. Реч је о тестирању које се ради анализом крви.

Инструкције за уплату:

Уплатилац: Име и презиме уплатиоца, адреса становања и место пребивалишта

Сврха уплате: Услуга тестирања на Ат/Игм,ИгГ

Прималац: Републички фонд за здравствено осигурање

Шифра плаћања: 189-готовински/290-безготовински

Износ: 1.200,00 динара

Рачун примаоца: 840-17750-34

Позив на број одобрења (без модела): ЈМБГ уплатиоца